Rondwandelingen - Kloosterleven (2024)

Deelproject

Bij diverse kloosters zijn fraaie rondwandelingen uitgezet. Deze ommetjes zijn over het algemeen binnen twee uur te wandelen. Start- en eindpunt zijn hetzelfde. De vijftien rondwandelingen lopen grotendeels over het bestaande wandelknooppuntennetwerk.

De rondwandelingen zijn uitgezet in opdracht van het Brabants Kloosterjaar om ervoor te zorgen dat niet alleen de lange afstandswandelaar aan zijn trekken komt via Ons Kloosterpad, maar dat ook mensen die graag wat minder kilometers willen maken kunnen genieten van de prachtige kloosters en de natuur eromheen.

De rondwandelingen zijn de vinden op deze pagina van Visit Brabant. Je kunt de routes downloaden maar ook fraaie kaarten bestellen, met daarop ook achtergrondinformatie over bezienswaardigheden onderweg. De kaarten zijn te bestellen via de webshop van Visit Brabant.

Op dit moment zijn deze rondwandelingen gereed: Heeswijk-Dinther, Aarle-Rixtel, Vessem, Vught, Uden, Velp, Boxmeer, Megen, Oirschot, Boekel en Handel, Sint-Agatha, Achel en Berkel-Enschot en Tilburg. Er wordt gewerkt aan meer rondwandelingen o.a. in West-Brabant.

Naar de webshop

Rondwandelingen - Kloosterleven (1)

Heeswijk-Dinther

In de voetporen van 900 jaar norbertijnse spiritualiteit

10,4 km

Deze kloosterrondwandeling draait letterlijk en figuurlijk om de Abdij van Berne. Het is een abdij van norbertijnen ook premonstratenzers of witheren genoemd. Al 900 jaar leven en werken norbertijnen wereldwijd vanuit de inspiratie van Norbertus, geboren in Gennep niet ver van deze Abdij.

De eeuwenoude abdijleus is ‘Berna ut Lucerna’, opdat Berne het licht moge verspreiden. De abdij wil een bron van betekenis zijn. Laat u inspireren!

Startpunt: Abdij van Berne 2A, Abdijstraat 49, 5473AD Heeswijk-Dinther

Bekijk de route

Rondwandelingen - Kloosterleven (2)

Megen

Assisi aan de Maas

4,8 km

In Italië, zo’n 160 km ten noorden van Rome ligt Assisi . De twee bekendste inwoners van dit stadje zijn Franciscus en Clara. Zij leefden in de dertiende eeuw en begonnen een radicaal nieuwe beweging van broeder- en zusterschap, in armoede en eenvoud. Franciscus trok de wereld door, Clara leefde in de stilte van het klooster San Damiano. Omdat er in Megen zoveel franciscaanse broeders en zusters wonen, wordt Megen Assisi aan de Maas genoemd. De wandeling loopt door en om Megen.

Startpunt: Broeder Everardusplein, Megen

Bekijk de route

Rondwandelingen - Kloosterleven (3)

Aarle-Rixtel

Over Heilig bloed en religieuze ridders

13 km

Deze kloosterrondwandeling loopt van het klooster Heilig Bloed naar Gemert met haar indrukwekkende kloosterkasteel en weer terug. Onderweg komt u langs het geboortehuis van Gerlachus van den Elsen, ook wel bekend als de boerenapostel.

Startpunt: Klooster Heilig Bloed, Kloosterdreef 8, 5735 SJ Aarle-Rixtel

Bekijk de route

Rondwandelingen - Kloosterleven (4)

Uden

Vluchtoord voor verdreven Kloosterlingen

10,7 km

Deze kloosterrondwandeling laat je verschillende aspecten van het kloosterleven in Uden ontdekken. Je start bij Museum Krona en de Abdij Maria Refugie. De route voert je onder meer langs Sint-Petrus’ Stoel van Antiochiëkerk, voormalig klooster in Sint-Jans gesticht, Kruisherenkapel en de Pauluskerk.

Startpunt: Museum Krona, Veghelsedijk 25, Uden

Bekijk de route

Rondwandelingen - Kloosterleven (5)

Oirschot

Over heilig bloed en religieuze ridders

9.8 km

Deze kloosterrondwandeling laat je de schitterende natuur en historische gebouwen zien rondom klooster Nazareth in Oirschot. Je start bij het prachtige klooster Nazareth. De route voert je onder meer langs Bedevaartsoord Heilige Eik, Sint-Petrusbasiliek en Huis Den Beyerd Kapel – Sint-Joris Gasthuis.

Startpunt: Klooster Nazareth, Koestraat 37, 5688AG Oirschot

Bekijk de route

Rondwandelingen - Kloosterleven (6)

Vessem

Ervaar het Pelgrimsleven

9.2 km

Deze rondwandeling laat je de schitterende natuur rondom de Pelgrimsherberg Kafarnaüm ontdekken. Je start bij Pelgrimsherberg Kafarnaüm. Daarna voert de route je onder andere langs de Lambertuskerk, de Kabouterberg, de Sint Pancratiuskerk en -toren en de Jacobushoeve.

Startpunt: Pelgrimsherberg Kafarnaün, Servatiusstraat 11, Vessem.

Bekijk de route

Rondwandelingen - Kloosterleven (7)

Vught

Kloosterrondwandeling Vught

11.8 km

Deze kloosterrondwandeling laat je de schitterende natuur rondom kloosterhotel ZIN in Vught ontdekken.

Startpunt: Kloosterhotel ZIN, Boxtelseweg 58 in Vught

Bekijk de route

Rondwandelingen - Kloosterleven (8)

Velp

Wandelen rondom de Drie-eenheid

De rondwandeling op deze kaart laat je de schitterende natuur rondom de Drie-eenheid in Velp ontdekken. Je start bij het voormalige Emmausklooster in Velp. Daarna voert de route je onder andere langs de Sint Vincentius kerk, landgoed Mariendaal, voormalig klooster de Wijnberg, de Sint-Elisabethkerk, een voormalige synagoge en de Begijnenkerk.

Startpunt: Emmausklooster, Basilius van Bruggelaan 4, Velp

Bekijk de route

Rondwandelingen - Kloosterleven (9)

Boxmeer

Treed in de voetsporen van Titus Brandsma

4.1 km

De rondwandeling van 4,1 km voert je langs plekken die het verhaal vertellen van het kloosterleven in Boxmeer en neemt je mee naar de prachtige uiterwaarden van de Maas. Je start bij het Karmelklooster met zijn uitzonderlijke, gebrandschilderde ramen. Deze route laat je tevens kennismaken met de Sint-Petrusbasiliek, het Titus Brandsma gedenkteken, het Sint Annaklooster met Kasteelmuseum en het Juvenaat.

Startpunt: Karmelklooster, Steenstraat 39 Boxmeer

Bekijk de route

Rondwandelingen - Kloosterleven (10)

Sint-Agatha

Het oudste klooster van Nederland

7.6 km

Vlakbij de Maas, tussen de velden, ligt in het uiterste oosten van de provincie Noord-Brabant Klooster Sint Agatha. Het oudste nog bewoonde klooster Sint-Agatha kapel rijst op uit het landschap, beschermd door een dijk. Al vanaf 1371 zijn monniken aan deze plek verbonden. De Orde van het Heilig Kruis bewoont het klooster.

Startpunt: Klooster Sint-Agatha, Kloosterlaan 24, Sint Agatha

Rondwandelingen - Kloosterleven (11)

Boekel en Handel

Stap in de wereld van de Broeders Penitenten

6.7 km

Handel staat bekend als bedevaartsoord. Deze rondwandeling laat je dan ook de schitterende natuur en historische gebouwen in de omgeving van Huize Padua zien. Je start bij Huize Padua. Daarna voert de route je onder andere langs de Landmeerse Loop, het Kruisbeeld, Klooster Nieuw Bloemendael, Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopnemingkerk en museum De Kluis.

Startpunt: Huize Padua/Museum De Kluis, Kluisstraat 2 Huize Padua

Kloosterleven Noord-Brabant

Het Brabants kloosterleven is een gezamenlijk project van allerlei partijen die betrokken zijn bij de Brabantse kloosters. Het project is een initiatief van de provincie Noord-Brabant om Brabanders bewust te maken van de impact van het kloosterleven op de Brabantse maatschappij.

Sitemap

 • Home
 • Ons Kloosterpad
  • Rondwandelingen
  • Praktische informatie
 • Kloosterwinkel
 • Podcast en verhalen
 • Jaar van het Brabants Kloosterleven
 • Actueel
 • Kloostergeschiedenis
 • Nieuwsbrief
 • Contact
 • Privacy verklaring
 • Toegankelijkheidsverklaring

Copyright © 2024 Kloosterleven.

Rondwandelingen - Kloosterleven (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated:

Views: 5994

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.